Cookie- & privatlivspolitik

Vi i Sander Gruppen anvender cookies på sandergruppen.dk. Kender man ikke cookies, er det små, harmløse tekstfiler, som indeholder lidt information, som kan bruges til forskellige ting.

Sander Gruppen bruger cookies til at lære vores besøgende bedre at kende ved at lave statistik over, hvilke sider vores besøgende kigger mest på og lignende trafikdata. Det benytter vi det populære Google Analytics til, og for at Analytics kan vise os statistikken, skal Analytics og virksomheden bag, Google, have adgang til cookies fra siden.

Derudover anvender vi cookies til annoncering mod interesserede besøgende. Til det anvender vi en såkaldt Facebook Pixel, samt et LinkedIN insight tag og ligesom med statistikken, skal Facebook og LinkedIN have adgang til cookies for at kunne facilitere annonceringen.

I vores mail udsendelser, anvender vi til tider et værktøj kaldt Visitor Tracker. Det er en cookie der kan fortælle, hvornår du senest har besøgt den side, vi har linket til i mailen.

Slutteligt gør vi opmærksom på, at alle virksomhederne under Sander Gruppen får adgang til cookies fra sandergruppen.dk.

Trække samtykke tilbage

Hvis du har fortrudt at have givet samtykke til, at vi må anvende cookies, kan du gøre dette i din browser. Det er også her, du kan slette cookies, der allerede er lagt på din enhed. For at trække dit samtykke tilbage, skal du fjerne cookies og indstille din browser til ikke at lagre cookies fremover. Vær opmærksom på, at nogle sider på nettet ikke kan fungere efter hensigten, hvis du ikke tillader cookies.
Helt præcist hvordan det gøres, afhænger af den specifikke browser, du bruger.
Herunder finder du links til hjælp med at finde cookies i indstillingerne i følgende af de mest populære og brugte browsere:

  • Google Chrome
  • Safari
  • Microsoft Edge
  • Opera

Bruger du en anden browser end de nævnte, opfordres du til at søge hjælp på browserens hjemmeside eller eventuelt udbyderen af browserens hjemmeside.

Privatlivspolitik/Databehandling

Databeskyttelsespolitikken gælder for Sander Gruppen.

Sander Gruppen består af følgende virksomheder:
Sander Design A/S
CompoTech A/S
Nova-sign ApS
Mersalg.dk ApS
Sander Ejendomsinvest ApS
Sander Ejendomsinvest II ApS
Vegedan ApS
T. Sander Holding ApS

Politikken skal hjælpe til at sikre og dokumentere, at Sander-Gruppen beskytter sine personoplysninger i overensstemmelse med reglerne for behandling af personoplysninger. Politikken bidrager desuden til, at Sander-Gruppen oplyser om behandlingen og brugen af de registrerede personoplysninger.

Politikken gennemgås hvert år.

Fortegnelse over behandlingen af personoplysninger

Sander-Gruppen behandler personoplysninger om:

Medarbejdere
Kunder
Leverandører
Sander-Gruppen har udarbejdet en fortegnelse over behandlingen af personoplysninger. Fortegnelsen giver overblik over de behandlinger, som Sander-Gruppen er ansvarlig for.

Personoplysningerne er en forudsætning for, at Sander-Gruppen kan indgå ansættelses-, kunde- og leverandørkontrakter.

Behandlingens formål og lovlighed

Personoplysningerne behandles og arkiveres i forbindelse med:

Personaleadministration, herunder rekruttering, ansættelse, fratrædelse og udbetaling af løn
Stamdata for kunder samt ordrer og salg
Stamdata for leverandører samt rekvisitioner og køb
Kontrakter
Behandlingen er lovlig i medfør af hjemmel som angivet i vedhæftede fortegnelse.

Sander-Gruppen benytter ikke personoplysningerne til andre formål end de listede. Sander-Gruppen indsamler ikke flere personoplysninger end nødvendigt i forhold til opfyldelse af formålet.

Opbevaring og sletning

Sander-Gruppen har indført følgende overordnede retningslinjer for opbevaring og sletning af personoplysninger:

Personoplysninger opbevares i fysiske mapper.
Personoplysninger opbevares i it-systemer og på serverdrev.
Personoplysninger opbevares ikke længere, end hvad der er nødvendigt for formålet med behandlingen.
Personoplysninger for medarbejdere slettes fem år efter endt ansættelse, og personoplysninger om ansøgere slettes efter seks måneder.

Datasikkerhed

Sander-Gruppen har ud fra vedhæftede risikovurdering gennemført følgende sikkerhedsforanstaltninger for beskyttelse af personoplysninger:

Kun medarbejdere, der har et arbejdsbetinget behov for adgang til de registrerede personoplysninger, har adgang hertil enten fysisk eller gennem it-systemer med rettighedsstyring.
Alle computere har adgangskode, og medarbejderne må ikke overlade deres adgangskoder til andre.
Computere skal have installeret firewall og antivirusprogram, der løbende opdateres.
Personoplysninger slettes på forsvarlig vis ved udfasning og reparation af it-udstyr.
USB-nøgler, eksterne harddiske mv. med personoplysninger skal opbevares i aflåst skuffe eller skab.
Fysiske mapper er placeret på aflåst kontor eller i aflåste skabe.
Fysiske mapper med medarbejderkontrakter mv. er aflåst i pengeskab.
Personoplysninger i fysiske mapper slettes ved makulering.
Alle medarbejdere skal modtage instruktion i, hvad de må gøre med personoplysninger samt, hvordan personoplysninger skal beskyttes.

Videregivelse

Personoplysninger om medarbejdere kan blive videregivet til offentlige myndigheder fx Skattestyrelsen og pensionsselskaber.

Databehandlere

Sander-Gruppen benytter udelukkende databehandlere, såfremt databehandlerne stiller de fornødne garantier for, at de vil gennemføre de passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til opfyldelse af persondatarettens krav. Alle databehandlere underskriver en databehandleraftale forinden behandlingen iværksættes.

Rettigheder

Sander-Gruppen varetager den registreredes rettigheder, herunder retten til indsigt, tilbagetrækning af samtykke, berigtigelse og sletning og orienterer de registrerede om Sander-Gruppens behandlinger af personoplysninger. Registrerede har ligeledes ret til at klage til Datatilsynet.

Brud på persondatasikkerheden

I tilfælde af brud på persondatasikkerheden, anmelder Sander-Gruppen hurtigst muligt og inden 72 timer bruddet til Datatilsynet. Direktøren er ansvarlig for, at dette sker. I anmeldelsen beskrives bruddet, hvilke grupper af personer, det vedrører og, hvilke konsekvenser bruddet kan få for disse personer samt, hvordan Sander-Gruppen har eller vil afhjælpe bruddet. I tilfælde, hvor bruddet indebærer en høj risiko for de personer, om hvem Sander-Gruppen behandler personoplysninger, vil Sander-Gruppen endvidere underrette disse. Sander-Gruppens dokumenterer alle brud på persondatasikkerheden på i en mappe på fællesdrevet.